Уведомление за инвестиционно намерение

16.09.2019

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС уведомяваме, че "ЗСК-ДЕВНЯ" АД има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци, с капацитет 95т/денонощно и 34 000т/годишно.

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки