Уведомление за инвестиционно намерение

28.06.2019

"ЗСК-ДЕВНЯ АД има следното инвестиционно предложение: За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото; Открити складове за депониране на инертни материали (пясък, чакъл, каменно брашно) и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация; Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури (Зърнобаза); Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности".

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки