На внимание на акционерите

28.06.2019

На 17 юни 2019 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ЗСК-Девня“ АД, гр. Варна. На него бе взето решение за изплащане на дивиденти на акционерите за 2018 година.

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки