За нас

История, бъдеще, настояще

Дружеството е създадено през 1974 година, като държавно предприятие за производство на строителни конструкции, необходими за изграждането на предприятия, халета, мостове и други на територията на Североизточна България.

В настоящият момент ЗСК-ДЕВНЯ АД е строителна фирма с 100 % частен капитал.

Седалище: гр. Варна, 9027, р-н “Младост”, ЗПЗ, ул. ”Уста Кольо Фичето”, № 62

Предвид изменение в търсенето ЗСК-ДЕВНЯ АД постепенно променя пазарната си ориентация. В момента дружеството произвежда основно бетон, бетонни и стоманобетонни изделия, и инертни материали за строителните фирми в района на Варна.

Дружеството извършва жилищно и промишлено строителство и участва в търгове за обществени поръчки.

  • Основни дейности
  • Производство на инертни материали
  • Производство на бетон
  • Полагане на бетон
  • Производство на бетонни изделия
  • Производство на стоманобетонни изделия и конструкции
  • Заготовка на арматура
  • Производство и монтаж на метални конструкции
  • Жилищно и промишлено строителство
ЗСК Девня За нас

Сертификати

Сертификат по ISO 9001:2015

Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015

Сертификат по ISO 14001:2015

Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2015

Сертификат по ISO 45001:2018

Система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на ISO 45001:2018

Удостоверения

Удостоверение за членство в КСБ.

От 2008 г. „ЗСК-ДЕВНЯ” АД е член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ)

Удостоверение КСБ I - TV 020954

Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи – Строежи от втора до пета категория

Удостоверение КСБ I - TV 011357

Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи – Строежи по чл. 137, ал.1, т. 4, буква “Е” и т. 5 буква „Е”

Удостоверение КСБ II - TV 006174

Втора група - строежи от транспортната инфраструктура. Строежи от трета и четвърта категория

Удостоверение КСБ IV - TV 009862

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Строежи от втора до пета категория

Могат да са ви полезни следните връзки