Политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа

21.08.2018

Ръководството на ЗСК „ДЕВНЯ“ АД, в лицето на Изпълнителния Директор, официално
обявява Политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа , за
да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

Виж Политика по качеството, околоната среда и здравето

Могат да са ви полезни следните връзки