Решение на Директора на РИОСВ Варна за преценяване необходимостта от ЕО за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 31005.15.427

10.03.2023

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки