Решение на Директора на РИОСВ Варна за преценяване необходимостта от ЕО за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 31005.15.429

25.01.2023

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки