Уведомление за инвестиционно намерение

11.08.2021

"Добив и първична преработка на варовици от находище Петров дол, в землището на с.Петров дол, община Провадия, област Варна"

Виж повече

Могат да са ви полезни следните връзки