Политика за събиране, използване и съхраняване на лични данни

НА ОСНОВАНИЕ: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни

Администратор на лични данни е „ЗСК ДЕВНЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103148230, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Уста Колю Фичето” №62.

За „ЗСК ДЕВНЯ” АД защитата на предоставените от вас лични данни са основен приоритет.

В качеството си на обработващ предоставените от Вас лични данни, ние разбираме отговорността за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата им. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление.

Като Администратор на лични данни „ЗСК ДЕВНЯ” АД има утвърдена фирмена политика по защита на личните данни, съгласно която личните данни следва:

Ползвайки услугите на сайта ни https://zsk-devnya.com/, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки контактната форма за запитване през формата на нашия сайт, Вие изрично се съгласявате „ЗСК ДЕВНЯ” АД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни:

В контактната форма за запитване:

Цел на обработването: Изисканите от Вас лични данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на „ЗСК ДЕВНЯ” АД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга. Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „ЗСК ДЕВНЯ” АД. Данните служат за управление на Вашите запитвания.

Личните данни предоставени във формата за запитване се съхраняват на сървъра на хостингова компания съгласно договорни отношения, пазят се до три месеца, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „ЗСК ДЕВНЯ“ АД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„ЗСК ДЕВНЯ“ АД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

1. Използване на личните данни

Ние ще използваме личните данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме личните данни на следните основания:

2. Промяна на целите

Ние използваме личните данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме личните данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

3. Споделяне на данните

Възможно е да споделяме личните данни с трети лица.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме личните данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на договорните и облигационните взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.

Тези трети лица могат да включват: подизпълнители по договор, хостингова компания.

4. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личните данни, като те не могат да използват личните данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

5. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

6. Колко дълго ще използваме личните данни

Ние ще съхраняваме личните данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводно законодателство.

7. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „ЗСК ДЕВНЯ” АД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

Данни за контакт: Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на https://zsk-devnya.com/ или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.Варна, ул.„Уста Колю Фичето“ №62, „ЗСК ДЕВНЯ“ АД.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на „ЗСК ДЕВНЯ” АД.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта https://zsk-devnya.com/.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Могат да са ви полезни следните връзки