Бази

База ППИ Провадия

С Пресевно-промивна инсталация за промит пясък и чакъл от кариера Нoва Шипка.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ.

Суровината от кариера Нова Шипка се обработва с ППИ. Продажбите минават през електронен кантар.

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1 Естествен пясък

фракция

0/4 мм. за бетон и пътно строителство
2

Естествен едър добавъчен материал

фракция 4/22 мм. за бетон и пътно строителство

 

База ППИ Провадия

Адрес:
GPS: 43.1395859, 27.4707199
Телефон:
Началник база ППИ Провадия:
088 4 484 246

Е-mail:
[javascript protected email address]
[javascript protected email address]

Могат да са ви полезни следните връзки